Tuesday, July 14, 2009

ജൂലൈ നാല്


ജൂലൈ നാല് - ഹാരിസ്സ്‌ബർഗ്ഗ് , പെൻസിവാനിയ. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പാലം വാൽ‌നട്ട് സ്ട്രീറ്റ് പാലം

ആകാശത്തു വർണ്ണവിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്ന കരിമരുന്നു പ്രയോഗങ്ങളെ ഫോട്ടോയാക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പരാമർശ്ശിക്കുന്നത്.

Sunday, July 12, 2009

മേഘങ്ങൾക്ക് താഴെ..Followers

Blog Archive

FotoMoto

About This Blog

  © Blogger template 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP