Tuesday, June 22, 2010

സില്ലി ബാൻഡ്സ്!!!

അമേരിക്കൻ കുട്ടികളുടെ പുതിയ ക്രേസ്, പല ആകൃതികളിലുള്ള, നിറങ്ങളിലുള്ള റബർബാൻ‌ഡുകൾ, അവ കൈയിലും കാലിലും ധരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കിടയിലെ പുതിയ ഫാഷൻ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രധാന പരിപാടി! ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇവ നിരോധിച്ചു തുടങ്ങി. 12 എണ്ണത്തിന് 3 മുതൽ 5 ഡോളർവരെയാണ് വില.

Followers

Blog Archive

FotoMoto

About This Blog

  © Blogger template 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP