Monday, May 03, 2010

ടുലിപ്പ് - ചുവപ്പ്


ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ ഗ്രീറ്റിങ്ങ്സ് എന്നൊരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കിയാൽ ഈ ചിത്രം ഗ്രീറ്റിങ്ങ് കാർഡായി അയിക്കുവാൻ സാധിക്കും!

2 comments:

പാഞ്ചാലി :: Panchali Monday, May 03, 2010 6:46:00 PM  

ടുലിപ്പെല്ലാം കണ്ടു. ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം! പക്ഷേ ഇതാണെനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമായത്!

saptavarnangal Monday, May 03, 2010 7:58:00 PM  

Panchali,
Thanks.
More tulips to follow with white, lilac and yellow in queue!

Followers

Blog Archive

FotoMoto

About This Blog

  © Blogger template 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP